Ancie Friberg

Admio AB startades – och drivs av Ancie Friberg som arbetat med kvalificerad löne - och personaladministration i 15 år. Hon har lång erfarenhet av arbete inom Svenska kyrkan, både på stifts och församlingsnivå och är väl insatt i gällande lagar och regler. De senaste åren har Ancie ansvarat för att implementera ett nytt arbetssätt för löne- och personaladministration inom Svenska kyrkan i Stockholms stift, där utbildning och rådgivning varit viktiga delar i arbetet. Hon är en god pedagog och en serviceinriktad person som vill få sina kunder att känna sig trygga och bekväma, oavsett kunskapsnivå. Inga frågor är för dumma för Ancie. Kvalitet, enkelhet och tillgänglighet är ledord i arbetet
Fotograf Andreas Lundberg AB

Jan-Ove Friberg

Jan-Ove har tidigare mångårig erfarenhet inom industrisektorn som storkundsansvarig och avtalsansvarig
Jan-Ove arbetar numera inom familjeföretaget med avtal och lönehantering