Admio AB hjälper ditt företag att få mer tid över till kärnverksamheten. Istället för att fastna i administrativa uppgifter kan vi göra det ni inte har tid med. Vi erbjuder arbete på distans och på plats vid behov. 

Admio AB erbjuder VA tjänster inom:

  • Löpande administration
  • Kundservice
  • Telefoni
  • Hantering av e-post
  • Kvittoredovisning
  • Personalhandböcker
  • Bollplank kring administration
  • Uppdatering/skapande av manualer